Практичні навички змістового модулю №1. Гострий апендицит.

Вміти:

1) зібрати анамнез та правильно оцінити симптом Волковича-Кохера;

2) провести фізикальне обстеження всіх органів і систем;

3) оцінити показники пульсу та артеріального тиску;

4) правильно оцінити наявність, локалізацію та ступінь вираженості болючості та дефансу м’язів передньої черевної стінки та поперекової ділянки.;

5) продемонструвати симптом Ровзинга та оцінити його вираженість (негативний, слабко позитивний, позитивний, різко позитивний);

6) продемонструвати симптом Ситковського та оцінити його вираженість (негативний, слабко позитивний, позитивний, різко позитивний);

7) продемонструвати симптом Волковича та оцінити його вираженість (негативний, слабко позитивний, позитивний, різко позитивний);

8) продемонструвати симптом Бартом’є-Міхельсона та оцінити його вираженість (негативний, слабко позитивний, позитивний, різко позитивний);

9) продемонструвати симптом Щоткіна-Блюмберга та оцінити його вираженість (негативний, слабко позитивний, позитивний, різко позитивний);

10) продемонструвати симптом Яуре-Розанова (ретроцекальне розташування відростка) та оцінити його вираженість (негативний, слабко позитивний, позитивний, різко позитивний);

11) продемонструвати симптом Коуто (ретроцекальне розташування відростка) та оцінити його вираженість (негативний, слабко позитивний, позитивний, різко позитивний);

12) інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень (рентгенографія, УЗД, КТ);

13) визначати ускладнення гострого апендициту та апендектомії;

14) скласти індивідуальну діагностичну програму;

15) визначати показання до оперативного втручання;

16) асистувати при виконанні операції апендектомії та виконувати окремі етапи оперативного втручання;

17) скласти індивідуальну програму післяопераційного ведення пацієнта;

18) робити перев’язки;

19) доглядати за дренажами;

20) промивати дренажі та вводити в них лікарські препарати;

21) видаляти дренажі;

22) знімати шви;

23) дренувати та промивати шлунок;

24) робити очисну клізму;

25) в\в вводити лікарські препарати, встановлювати в\в катетер;

26) зупиняти кровотечу з післяопераційної рани у поверхневих шарах черевної стінки;

27) встановити катетер в сечовий міхур у чоловіків та у жінок;

28) оформити історію хвороби;

29) оформити лікарняний лист;

30) оформити рецепт;

31) надавати правильні рекомендації щодо життя у післяопераційному періоді (харчовий режим, трудова діяльність);

32) здійснювати прогноз;

33) використовувати учбову та наукову літературу, включаючи інтернет в учбовому класі;

34) встановлювати доброзичливі відносини з медичним персоналом, хворим та його родичами та друзями;


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Які 3 ознаки мають найбільш важливе значення в діагностиці гострого апендициту?

А. Лейкоцитоз крові та зсув лейкоцитарної формули вліво.

В. Біль при пальпації в правій здухвинній ділянці.

С. Біль при тракції за шийку матки при вагінальному дослідженні.

Д. Симптом кашльового поштовху.

Е. Дефанс в правій здухвинній ділянці.

(А,В,Е)

Визначити 4 допоміжних методи, які можна використати для підтвердження діагнозу гострого апендициту.

А. Клінічний аналіз крові.

В. Лапароскопія.

С. Аналіз кала на скриту кров.

Д. Ректальне та вагінальне дослідження.

Е. Ультразвукове дослідження.

(А,В,Д,Е)

3. Які 4 ускладнення гострого апендициту можуть спостерігатись в післяопераційному періоді:

А. Піддіафрагмальний, тазовий або міжкишковий абсцес.

В. Розповсюджений або місцевий перитоніт.

С. Пілефлебіт.

Д. Абсцес кукси червоподібного відростка.

Е. Гострий холецистит.

(А,В,С,Д)

Вкажіть 3 маніпуляції, які слід виконати перед апендектомією при гострому апендициті.

А. Ввести знеболююче.

В. Промити шлунок.

С. Ввести спазмолітики.

Д. Побрити живіт.

Е. Зробити клізму.

(А,В,Д)


5327199435702278.html
5327249150284819.html
    PR.RU™