Паспортизація потенційно небезпечних об'єктів

Загальні положення

Загальні засади для створення загальнодержавного реєстру потен­ційно небезпечних об'єктів техногенного та природного характеру як складової частини Єдиної державної системи запобігання і реагу­вання на надзвичайні ситуації (НС) техногенного та природ­ного характеру визначає Положення про паспортизацію потенційно небез­печних об'єктів (ПНО).

Паспортизація діючих об'єктів господарської діяльності прово­диться для кваліфікованої ідентифікації ПНО згідно з цим Поло­женням.

Паспортизації підлягають діючі об'єкти господарської діяль­ності, на яких є реальна загроза виникнення НС (аварії) техногенного або природного характеру незалежно від форми власності на ПНО.

Вимоги Положення не поширюються на транспортні засоби, які перевозять небезпечні речовини рухомим складом залізничного транспорту, суднами, плавзасобами морського та річкового транс­порту, літаками, іншими повітряними транспортними засобами та автомобільним транспортом.

У цьому Положенні наведені основні методи ідентифікації ПНО, терміни, порядок і умови проведення паспортизації ПНО, визна­чення основних понять. Його вимоги повинні використо­вуватися фахів­цями Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно­бильської катастрофи, керівни­ками та фахівцями об'єктів, які підлягають паспортизації.


5327657548143974.html
5327695950147753.html
    PR.RU™