Матеріали доаудиторної самостійної підготовки (міждисциплінарна інтеграція).

Дисципліни Знати Вміти
1. Попередні дисципліни 1. Мікробіологія 2. Рентгенологія 3. Фармакологія 4. Пропедевтика внутрішньої медицини 3будник туберкульозу та методи його виявлення. Рентгенологічне дослідження легень та діафрагми. Протитуберкульозні препарати І, II, ІІІ груп. Симптоматологію захворювання органів дихання. Фізичні методи обстеження органів грудної клітини, (огляд, пальпація, перкусія, аускультація). Розпізнавати збудник туберкульозу в мазку під мікроскопом. Інтерпретувати дані макро- та мікроскопічних досліджень харкотиння при туберкульозі. Визначити локалізацію процесу за частками та сегментами легень на оглядових, бокових Rgr, ТГ. Написати протокол рентген. дослідження. Призначити схеми лікування різних категорій хворих Проводити об'єктивне обстеження хворих з патологією органів дихання.
2. Наступні дисципліни
1. Внутрішня медицина 2. Педіатрія 3.Клінічна фармакологія Диференціальну діагностику вторинних форм туберкульозу та неспецифічних захворю-вань легень. Диференціальну діагностику вторинних форм туберкульозу у дітей та підлітків з неспецифічними захворюваннями легень Режими лікування у відповідності з категорією. Обстежити хворого з підозрою на туберкульоз Обстежити хвору дитину та підлітка з підозрою на туберкульоз Призначити режим лікування у відповідності з категорією хворим на туберкульоз
3. Внутрішньопредметна інтеграція 1. Ускладнення туберкульозу легень 2. Загальні принципи лікування туберкульозу Клініку та перебіг вторинних форм туберкульозу легень. Режими лікування хворих на вторинні форми туберкульозу легень. Обстежити хворого на туберкульоз Призначити лікування хворим на вторинні форми туберкульозу легень відповідно до категорії.5.Зміст теми:

Написання історії хвороби треба розпочати зі збору інформації про пацієнта. Вона включає у себе ініціали пацієнта: фамілію, ім’я та по батькові; стать та вік. Далі треба вказати національність, освіту, місце роботи та місце постійного проживання, дату надходження до стаціонару.

Збір анамнезухвороби включає у себе основні скарги, які вказують на розвиток хвороби, та допоміжні. Необхідно звернути увагу на динаміку цих скарг. Важливим моментом є ретельний збір епідеміологічного та професійного анамнезу. Необхідно з’ясувати де, коли і за яких обставин захворів. Початок захворювання був гострий чи поступовий; чим лікувався, які нові симптоми хвороби з’явилися та їх динаміка до моменту обстеження хворого. З‘ясувати, чи не хворів пацієнт раніше на туберкульоз.

Наступним етапом написання історії хвороби є анамнез життя. Треба вказати місце народження, матеріально-побутові умови життя, перенесені у дитинстві хвороби та якими супутніми хворобами пацієнт страждає на момент надходження до стаціонару. Наявність небажаних звичок (тютюнопаління, наркотики, вживання алкоголю), знаходження у місцях позбавлення волі. У сімейному анамнезі з’ясувати стан здоров’я родичів, наявність туберкульозу та інших хвороб. Необхідно також з’ясувати алергологічний статус хворого.

Розділ об’єктивного обстеження хворого розпочинають з вказівки стану хворого (задовільний, середньої важкості, важкий). Далі описують стан шкіри та видимих слизових оболонок. Наявність на шкірі невусів, пігментації, лейкодерми, кільцевидної чи нодозної еритеми. Вологість, сухість, тургор шкіри. Наявність висипу, його характер, розподіл по тілу (звернути особливу увагу на волосяну частину голови, долоні, підошви, обличчя). Стан волосся, нігтів. Наявність енантами (висипу) на слизових оболонках, характер. Наліт на язику та мигдаликах. Набряки та розповсюдженість їх. Пастозність шкіри. Варикозне розширення вен. Рубці, їх рухливість. Характеристика лімфатичних вузлів, що прощупуються (розмір, болючість, рухливість, консистенція). Наявність і характер кістково-м’язових змін (акромегалія, «барабанні палички», болі у кістках).


5328703045489817.html
5328756726457783.html
    PR.RU™