ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗЕМЕЛЬ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ: ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗЕМЛІ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ, ЗЕМЛІ ОБОРОНИ

Поняття земель сільськогосподарського призначення та особливості їх правового режиму. Правові форми використання земель сільськогосподарського призначення. Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення. Право сільськогосподарського землекористування. Види сільськогосподарського землекористування.

Поняття земель житлової і громадської забудови та особливості їх правового режиму.

Законодавство, що визначає правовий режим земель сільських та міських поселень (сільських населених пунктів, селищ міського типу, міст). Особливості правового режиму земель сільських та міських поселень.

Управління в галузі використання та охорони земель житлової і громадської забудови. Правові форми використання земель житлової і громадської забудови. Використання земель житлової і громадської забудови на праві власності та праві землекористування. Особливості правової охорони земель житлової і громадської забудови.

Поняття земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Правовий режим земель оборони. Склад і призначення земель оборони та особливості їх правової регламентації. Специфічні ознаки правового режиму земель оборони. Право оборонного землекористування. Суб’єкти, об’єкти, зміст і підстави виникнення, зміни та припинення права оборонного землекористування.

Форми і методи захисту правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення.


5332502500126586.html
5332606605695333.html
    PR.RU™