Майнова основа господарювання

ГЛАВА 10. Загальні засади майнових відносин

у сфері господарювання..............................................................167

§ 1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання.............167

§ 2. Види майна суб'єктів господарювання та джерела

його формування............................................................................169

§ 3. Право власності та похідні права (право господарського відання, право оперативного управління, право оперативного використання майна)у сфері господарювання...................................179

§ 4. Корпоративні права.................................................................186

ГЛАВА 11. Правові засади приватизації державного

та комунального майна...............................................................188

§ 1. Поняття і головні цілі приватизації.

Законодавство про приватизацію........................................................188

§ 2. Об'єкти приватизації...............................................................195

§ 3. Суб'єкти приватизації.............................................................197

§ 4. Приватизаційний процес........................................................205

§ 5. Способи приватизації..............................................................209

§ 6. Договірні відносини приватизації.........................................212

ГЛАВА 12. Правовий режим цінних паперів у господарській

діяльності.......................................................................................221

§ 1. Поняття та види цінних паперів............................................221

§ 2. Умови і порядок випуску та обігу цінних паперів……......236

§ 3. Державне регулювання ринку цінних паперів.....................244

РОЗДІЛ IV

Господарські зобов'язання

ГЛАВА 13. Загальні положення щодо господарських

зобов'язань.....................................................................................249§ 1.Поняття, види та підстави виникнення господарських

зобов'язань.............................................................................................249

§ 2. Виконання господарських зобов'язань, забезпечення

виконання господарських зобов'язань................................................252

§ 3. Припинення господарських зобов'язань...............................256

§ 4. Розірвання господарських зобов'язань. Недійсність господарського зобов'язання................................................................258

ГЛАВА 14. Господарські договори...........................................260

§ 1. Поняття та ознаки господарського договору.......................260

§ 2. Види господарських договорів..............................................263

§ 3. Функції господарського договору.........................................266

§ 4. Зміст і форма господарського договору................................267

§ 5. Порядок укладання, зміни та розірвання

господарських договорів......................................................................270

РОЗДІЛ V

Відповідальність у господарсько-правових відносинах

ГЛАВА 15. Основні засади господарсько-правової

відповідальності...........................................................................277

§ 1. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової

відповідальності....................................................................................277

§ 2. Підстави та межі господарсько-правової

відповідальності....................................................................................281

§ 3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової

відповідальності....................................................................................284

§ 4. Відшкодування збитків у сфері господарювання................287

§ 5. Штрафні та оперативно-господарські санкції......................290

§ 6. Адміністративно-господарські санкції.................................294

ГЛАВА 16. Правове регулювання банкрутства.....................299

§ 1. Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах

банкрутства………………………….………………………………..299

§ 2. Організаційно-правові питання запобігання

банкрутству...........................................................................................303

§ 3. Підстави для застосування банкрутства...............................308

§ 4. Провадження у справах про банкрутство…........................310

§ 5. Ліквідаційна процедура..........................................................320

§ 6. Мирова угода...........................................................................325

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ VI


5333382542587970.html
5333494146221180.html
    PR.RU™