Збільшення статутного капіталу АТ

Процедура збільшення статутного капіталу АТ регламентується ст. 156 ЦК, ст. 15 Закону, Положенням «Про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства»[102] та Рішення ДКЦПФР від 31 липня 2012 р. № 1073 «Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій».

Згідно з вищезгаданими нормативно-правовими актами, процедура збільшення статутного капіталу АТ повинна відповідати таким вимогам:

· АТ має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій;

· АТ не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу;

· збільшення статутного капіталу АТ у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається;

· збільшення статутного капіталу АТ для покриття збитків не допускається.

Згідно зі ст. 15 Закону статутний капітал АТ може збільшуватися шляхом:

I. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

II. Підвищення номінальної вартості акцій.

Джерелами збільшення розміру статутного капіталу АТ можуть бути:

додаткові внески;

реінвестиція дивідендів;

спрямування прибутку до статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу АТ із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

ІІІ. Збільшення розміру статутного капіталу АТ за рахунок розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості

Спосіб розміщення (приватний чи публічний) додаткових акцій існуючої номінальної вартості залежить від виду АТ.

При збільшенні розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства (далі ПАТ)акції, які передбачені до розміщення, можуть розповсюджуватися шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення.Відкрите (публічне) розміщення акцій ПАТ здійснюється, якщо пропозиція акцій адресована більш ніж 100 фізичним та/або юридичним особам, крім акціонерів товариства.

Закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ здійснюється, якщо акції розміщуються серед заздалегідь визначеного кола фізичних та/або юридичних осіб, кількість яких не перевищує 100 на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, крім акціонерів товариства.

При збільшенні розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства (далі ПрАТ) акції, які передбачені до розміщення, розповсюджуються шляхом закритого (приватного) розміщення.

Рішення загальних зборів акціонерів про відкрите (публічне) або закрите (приватне) розміщення акцій повинне містити відомості про строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково та передбачені до розміщення.


5334252855682755.html
5334299660324861.html
    PR.RU™