При термічному опіку уражене місце (пухирі) можна змастити та накласти стерильну пов'язку: спиртом

Варіант9

1) Поширення на великі території за короткий час масового загибелі рослин :епіфітотія

2) цей аналізатор визначає небезпеки прихованого характеру, пов’язаний з внутрішнім середовищем організму, яке зберігає відносну сталість, незважаючи на всі зміни зовнішнього середовища.

3) центром

4) перелік назв, термінів, систематизованих за окремими ознаками

5) ) відношення числа реалізованих небезпечних подій до максимального числа небезпечних подій за певний час;


6) ризик для нього чи від нього не перевищує деякого прийнятного рівня.

7) ) вражаючі,небезпечгі,шкідливі

8) 40-90 хвилин

9) дія яких приводить до зниження працездатності;

10)???

Варіант 10

1) Основою життєдіяльності є :фактори і параметри навколишнього і штучного середовища життя.

2)шкала ріхтера:0-12

3)біосфера;

4)мг/м3 ;

5)("нульовий") ризик свідчить про відсутність реальної небезпеки в системі, і, навпаки, чим вищий ризик, тим вища реальність впливу небезпеки.

6)????

7) 40-90 хвилин

8)ступінь ризику;

9)поступовому зігріванні відмороженої кінцівки.

.10) складні і прості;

Білет 11

1. Знищення або вилучення хвороботворних мікробів із зовнішнього середовища:

дезінфекція

2. ГДК шкідливих речовин у продуктах виражається у: мг/кг

3.Магнітуда землетрусу характеризує: кількість енергії, яка виділилася у вогнищі землетрусу

4. Негативні чинники характеризуються:

Негативні фактори характеризуються: ймовірністю появи, потенціалом, часом існування або дії на людину, розмірами зони дії, якістю.

5.За ступенем припустимості ризик не буває: ???

6.Оцінка нанесеного збитку виражається???

7. Іммобілізація - це: фіксація травмованих частин тіла в нерухомому стані;

8. Штучне дихання для дорослих здійснюють з частотою:10-15 раз на хвилину

9. За походженням негативні чинники поділяють на:активні, пасивно-активні, пасивні;

10.Небезпечні фактори можуть призвести до: ???

Білет 12

1.Максимальна активність і працездатність людини: ???

2. При відмороженні кінцівки перша допомога полягає у: якнайшвидшому зігріванні відмороженої кінцівки;

3. Режим надзвичайної ситуації вводиться в умовах: виникнення і при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

4. За ступенем припустимості ризик буває: знехтуваний, прийнятний, гранично-допустимий, надмірний

5.Системний аналіз ризику складається з трьох взаємозв’язаних процедур: ???

6.Відстань від гіпоцентру (центру) землетрусу до епіцентру, називають: ???

7.Інженерно-технічний захист від повеней не включає:

8. Шкідливими є чинники які:можуть приводити до травм чи різкого погіршення зд

9.За своєю природою небезпеки бувають:природні небезпеки,антропогенні небезпеки,соціальні небезпеки,політичні небезпеки,небезпеки комбінованого характеру,природно-техногенні небезпеки,природно-соціальні небезпеки,соціально-техногенні небезпеки

10. Номенклатура небезпек це: перелік небезпек, характерних для виробничого об'єкта і систематизованих за певною ознакою.

Білет 17

1. За походженням негативні чинники поділяють на: б) активні, пасивно-активні, пасивні;

2. Під час лісової пожежі необхідно: б) долати вогонь перпендикулярно до вітру, закривши дихальні шляхи одягом

3. Епізоотія це: в) масові захворювання тварин інфекційними захворюваннями;

4. Епіцентр землетрусу це: г) проекція гіпоцентру, по вертикалі, на земну поверхню;

5. Долікарська допомога при вивиху: в) накладання фіксуючої пов’язки (шини), відправлення до лікаря;

6.Гранично допустимий ризик це: це максимальний ризик, який не повинен перевищуватись нізаяких умов.

7. ГДК це: г) максимальна концентрація будь-якої речовини, що не шкодить здоров’ю людини;

8.У сейсмічному плані не є небезпечними областями в Україні: ВІДНОСЯТЬСЯ території Автономної Республіки Крим, частина Одеської і Чернівецької областей, Карпатський регіон, Кіровоградська, Вінницька, Львівська, Тернопільська області і деякі райони Донбасу

9. Прийнятний ступінь індивідуального ризику складає: в) 10-3 - 10-6;

10.Квантифікація небезпек це: характеризуються потенціалом, якістю, часом існування або дії на людину, вірогідністю появи, розмірами зони дії

Білет 18

1.Мінімальна температура тіла, яку переносить людина, становить: 28 С

2.Зсуви це: ковзкі зміщення мас гірських порід вниз по схилу внаслідок порушення рівноваги.

3. Силу буревію прийнято оцінювати за: а) 12-ти бальною шкалою Бофорта;

4. Структура життєдіяльності включає в свій склад: в) людину, природне і штучне середовище життя,

5. Небезпечними є чинники які: б) можуть приводити до травм чи різкого погіршення здоров’я;

6.Надмірний ризик це ризик:

7.За джерелами походження всі небезпеки поділяються на 4 групи: природні, техногенні, антропогенні, екологічні.

8.До місцевого рівня належать НС, які які виходять за межі:поданої території

9. Індивідуальний ризик загибелі людини характеризується відношенням: б) кількості смертей на рік з певної причини до чисельності населення

10. При внутрішній кровотечі потерпілого необхідно транспортувати: в) у положенні лежачи на боці;

Білет 21

1. Вражаючі фактори можуть привести до:загибелі

2.Середній об'єм крові у дорослого чоловіка: 5000-6000 мл

3. ГДК шкідливих речовин у воді виражається у: мг/л ;

4. Поширення на великі території за короткий час масового захворювання рослин: епіфітотія

5. До загальнодержавного рівня належать НС, які розвиваються на території: 2 і більше обл

6.Селеві потоки це: раптовий короткочасний бурхливий паводок на гірських річках, потічках, ущелинах з величезною кількістю наносів, що надає йому характер бруднокамінного потоку.

7.Небезпечні і шкідливі фактори за характером впливу на людину поділяють на:

8.Які симптоми струсу мозку? запаморочення, нудота, блювота, непритомність.

9.Найчастіше небезпечні природні процеси, проявляються: на межах розділу різних природних середовищ – атмосфери і гідросфери, гідросфери та літосфери…

10. За ступенем припустимості ризик буває: знехтуваний, прийнятний, гранично-допустимий, надмірний

Білет 22

1. Знищення гризунів, які здатні переносити інфекційні захворювання називається: дератизація

2.Смертельною вважається втрата крові: що дорівнює 4-4,5 % маси тіла, чи 40- 50 % крові, яка є в організмі.

3. Процес зміщення великих ґрунтових мас по схилу називається: зсув

4. Таксономія небезпек це: класифікація та систематизування явищ, процесів, об'єктів, які здатні завдати шкоди людині;

5.За складом селі не розрізняють: грязьові, жорствові ,галькові, валунні .

6.Вражаючі фактори можуть привести до:

7. Ступінь ризику - це: відношення числа реалізованих небезпечних подій до максимального числа небезпечних подій за певний час

8.До загальнодержавного рівня належать НС, які розвиваються на:

9. За шкалою Ріхтера магнітуда землетрусу змінюється від: 0 – 9

10.Під терміном "ризик" у загальному значенні розуміють два таких кількісних показники:

Білет 25

1.Пульс здорової людини у стані спокою: 60-80 уд / хв

2. Які з перелічених негативних факторів до активних не належать:

3. ГДК шкідливих речовин у продуктах виражається у: мг/кг

4. Епіцентр землетрусу це: проекція гіпоцентру, по вертикалі, на земну поверхню

5.При буревії швидкість вітру становить: більше 32 м/с.

6.Дезінсекція це: комплекс профілактичних і винищувальних заходів для знищення і врегулювання кількості комах (тарганів, мурашок, клопів, бліх, комарів, мух, вошей, молі, кліщів, ос і т.д), які мають епідеміологічне і санітарно-гігієнічне значення.

7.До регіонального рівня належать НС, які розвиваються на території: 2 і більше районів

8. Правила накладання шини: шину накладають на оголене тіло, захоплюючи два сусідні суглоби..

9.Структура життєдіяльності включає в свій склад: людину, природне і штучне середовище життя, сферу діяльності людей;

10."Нульовий" ризик свідчить про: абсолютну безпеку

Білет 26

1. Поширення на великі території за короткий час масового захворювання тварин: епізопія

2. Процес руйнування берегів хвилями морів називається: абразія

3.Відповідно до стандартів ВООЗнормальними показниками артеріального тиску вважають: 120/80 мм.рт.ст

4. Номенклатура небезпек це: перелік назв, термінів, систематизованих за окремими ознаками;

5.Силу буревію прийнято оцінювати за: 12-ти бальною шкалою Бофорта

6.В організм людини збудники інфекцій можуть потрапляти: повітряно-крапельний. через шлунково-кишковий апарат. через укуси тварин контактним шляхом.

7.До об’єктового рівня належать НС, які: розгортаються на території об’єкту.

8. Ризик це: відношення числа несприятливих подій чи проявів небезпеки до можливого числа подій за визначений період часу;

9. Іммобілізація — це: фіксація травмованих частин тіла в нерухомому стані

10.Величина небезпеки: визначає максимальну кількість усіх подій, а під час оцінки групового ризику - максимальну кількість подій у конкретній групі, що вибрана із загальної кількості за певною ознакою.

Білет 27

1.Основними типами природних пожеж є: Лісова пожежа; пожежа нафтопродуктів; побутова пожежа; підземна пожежа; рудникові пожежі.

2. Поширення на великі території за короткий час масового захворювання людей: епідемія

3. Основою життєдіяльності є: фактори і параметри навколишнього і штучного середовища життя.

4.За розрахунками інтегральних характеристик (показників) (I) високий рівень екологічної небезпеки становить від: 0,64 - 0,80

5. Найпоширенішою кількісною оцінкою небезпеки є: ступінь ризику

6.В організм людини збудники інфекцій не можуть потрапляти: повітряно-крапельний. через шлунково-кишковий апарат. через укуси тварин контактним шляхом.

7.Таксономія небезпек це: класифікація та систематизування небезпек за окремими ознаками

8.Надзвичайні ситуації класифікують за рівнем: загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий.

9.Оцінка нанесеного збитку виражається: рівень нормативних економічних показників, які переводять натуральні показники у вартісні

При термічному опіку уражене місце (пухирі) можна змастити та накласти стерильну пов'язку: спиртом.

Білет 28

1. Природні пожежі: лісові, торф’яні, степові, польові

2. Дезінфекція -це комплекс заходів, спрямованих на знищення збудників інфекційних захворювань і руйнування токсинів на об'єктах зовнішнього середовища

3. До пасивно-активних небезпечних :фактори, які активізуються за рахунок енергії, носіями якої є людина або обладнання: гострі нерухомі предмети, малий коефіцієнт тертя, нерівність поверхні,по якій переміщується людина і машина, а також нахил і підйом.

4. Квантифікація небезпек – це введення кількісної характеристики для оцінки рівня/ступеня небезпеки (визначення ризику)

5. До об’єктового рівня належать НС, які розвиваються на території одного об’єкту

6. Немає такого методологічного підходу (..): інженерний (через статистичні дані аварій, базується на ймовірному аналізі безпеки ), модельний (через побудову моделей дії ура жальних чинників на реципієнт ризику), експертний (через опитування експертів), соціологічний (дослідження відношення населення до різних видів ризику)

7. До гідрологічно-небезпечних явищ не відносять :повені, селі, маловоддя, підйоми та спади рівня моря.

8. Одна з основних аксіом безпеки життєдіяльності стверджує:1. Будь-яка людська діяльність є потенціально небезпечною2. Величина небезпеки обернено пропорційна частоті її прояву

9. Перелом ребра: Тримати хворого піднятому положенні, вводити знеболюючі засоби, дати потерпілому кисень(або забезпечити приплив свіжого повітря), оскільки потерпілий відчуває дихальну недостатність. Обробити кровоточиві садна. Щоб полегшити больові відчуття і фіксувати ребра, грудну клітку туго перев'язують бинтами або рушником. Бинтувати слід під час видиху, щоб зайвий раз не травмувати постраждалого, транспортувати в напівсидячому положенні із зігнутими колінами до найближчої лікарні.

10. Прийнятний ступінь індивідуального ризику - 10-6 на рік

29 варіант

1. Зсуви - сповзання і відрив мас гірських порід вниз схилом під дією сили тяжіння.

2. .Поширення на великі території за короткий час масового захворювання людей називається: епідемія

3. До активних факторів належать фактори, що містять в собі енергетичний ресурс. За видом, енергії ця група факторів поділяється на наступні підгрупи: -механічні фактори, що характеризуються кінетичною та потенційною енергією і механічним впливом на людину;-термічні фактори, що характеризуються тепловою енергією та аномальною температурою; -електричні фактори;-електромагнітні фактори; -хімічні фактори;

4. ?

5. Індивідуальний ризик загибелі людини характеризується відношенням :кількості смертей на рік з певної причини до загальної чисельності населення

6. Квантифікація небезпек – це введення кількісної характеристики для оцінки рівня/ступеня небезпеки (визначення ризику)

7. природних явищ не належать до гідрологічно-небезпечних: повені, селі, маловоддя, підйоми та спади рівня моря

8. опіку лугами :швидко зняти з потерпілого одяг, на яку потрапили речовини так, щоб самому не отримати опіку. Потім протягом 25-30 хвилин рясно промивати уражену поверхню тіла холодною водою, краще - зі шланга. Ділянки, обпалені кислотою, обробити розчином питної соди (1 чайна ложка на склянку води), обмити уражені ділянки розчином лимонної або борної кислоти (1 чайна ложка порошку на склянку води) або столовим оцтом, наполовину розведеним водою, і накласти сухі стерильні пов'язки.

9. До об’єктового рівня належать НС: одного об’єкта

10. Закрутка або джгут для зупинки кровотечіна : 2 год

30 варіант

1. Знищення або вилучення хвороботворних мікробів із зовнішнього середовища :Це дезінфекція

2. Епідемією

3. Класифікація небезпек за походження :природні, техногенні, соціально-політичні та комбіновані

4. Ризик - ступінь імовірності певної негативної події, яка може відбутися в певний час або за певних обставин на території об'єкта підвищеної небезпеки і/або за його межами.(Ризик це відношення кількості небезпечних подій (проявів) n до максимально можливої їх кількості N за певний проміжок часу)

5. . Ознаки біологічної смерті:повне припинення дихання, відсутність пульсу і серцебиття, зникнення рефлексів, мертвотна блідість шкірних покривів розслаблення мускулатури, у тому числі і опущення нижньої щелепи, зникнення блиску очей, втрата чутливості, поступове охолоджування тіла аж до повного, розширення зіниць з відсутністю реакції на світло

6. До сейсмічно небезпечних районів ВІДНОСЯТЬСЯ території Автономної Республіки Крим, частина Одеської і Чернівецької областей, Карпатський регіон, Кіровоградська, Вінницька, Львівська, Тернопільська області і деякі райони Донбасу

7. За рівнем небезпеки ризик для суспільства визначається:відношенням кількості небезпечних подій (проявів) n до максимально можливої їх кількості N за певний проміжок часу

8. Основна мета безпеки життєдіяльності як науки - захист людини в техносфері від негативних впливів антропогенного і природного походження і досягнення комфортних умов життєдіяльності

9. Сель — раптовий короткочасний бурхливий паводок на гірських річках, потічках, ущелинах з величезною кількістю наносів, що надає йому характер бруднокамінного потоку.


5335302614385452.html
5335384942470841.html
    PR.RU™