IV. Міжпредметна інтеграція, базові знання, навички,

Які необхідні для вивчення теми

Дисципліни Знати Вміти
Нормальна анатомія Знати будову органів протезного поля. Обстежити порожнину рота пацієнта
Патологічна анатомія Знати зміни, які відбуваються в слизовій оболон­ці при наявності механічної травми, декубітельної виразки. Вміти диференціювати елементи слизової оболонки.
Гістологія Знати особливості будови тканини протезного ложа.
Нормальна анатомія Знати особливості анатомічної побудови слизової оболонки. Вміти обстежити анатомічні утворення слизової оболонки
Патологічна анатомія Знати патологічні зміни слизової оболон­ки при різних елементах ураження. Вміти віддиференцювати протезний стоматит від інших захворювань.
Патологічна фізіологія Знати порушення функцій слизової оболонки, що відбуваються під знімними протезами. Вміти визначити необ­хідність повторного протезу-вання та його особливості.
Нормальна анатомія Знати морфологію тканин протезного ложа
Паталогічна анатомія Знати, які патологічні процеси відбуваються під впливом протеза в тканинах протезного ложа Вміти розпізнавати патологічні зміни
Нормальна фізіологія Знати жувальну ефективність в нормі при збереженні зубів Вміти провести функціональні проби по Рубінову
Паталогічна фізіологія Знати, як знижується жувальна ефективність після втрати зубів у протезоносіїв Вміти визначити необхідність повторного протезування

V. Зміст теми заняття

Згідно з вказівками В. Н. Копейкіна, 1993р. на первинну корекцію хворий призначається на наступний день після накладання протезів. Послідуючі корекції здійснюються спочатку один раз в 3 дні, потім раз на тиждень. З’ясовують скарги хворого. Проводять обстеження порожнини рота: огляд слизової оболонки на наявність елементів ураження, пальпацію кісткової основи.

1. Скарги на біль можуть бути зумовлені:

1. Механічною травмою гострою ділянкою протезу.2. Подовщенням краю протезу особливо в ретроальвеолярному просторі.

3. Перевантаженням ділянки альвеолярного відростку, внаслідок нерівномірного контакту зубних рядів при з щепленні зубів.

Можлива клінічна картина:

Гіперемія, десквомація епітелію слизової оболонки, декубітальна виразка.


5335534508372875.html
5335659443335007.html
    PR.RU™