ПОДАТКОВА СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

1.В якому році король Вільгельм I Завойовник заснував Казначейство?

А. 1024;

Б. 1066;

В. 1686;

Г. 1215.

2.В якому році запроваджено прибутковий податок у Великобританії?

А. 1798;

Б. 1799;

В. 1842;

Г. 1846.

3. Ставка прибуткового податку з населення з доходом 23 700 і більше фунтів стерлінгів ?

А. 19%

Б. 20%;

В. 25%;

Г. 40%.

4.Який вид податку має шедулярну форму?

А. корпоративний податок;

Б. податок на спадщину;

В. прибутковий податок;

Г. податок на додану вартість.

5.Що таке шедулярна форма оподаткування?

А. групування оподатковуваних доходів за певною ознакою;

Б. встановлення фіксованих ставок на всі види товарів;

В. не враховує диференціації доходів при встановленні податкової ставки;

Г. ґрунтується на зниженні ставки податку в міру зростання доходу.

6.Що включає в себе шедула А?

А. доходи від облігацій державних позик;

Б. дивіденди та інші виплати здійснювані компаніями;

В. доходи від виробничо-комерційної діяльності;

Г. доходи від власності та орендованого майна.

7. До якої шедули відноситься заробітні плати, пенсії приватних пенсійних фондів, оподатковувані соціальні допомоги?

А. шедула E;

Б. шедула C;

В. шедула F;

Г. дана категорія не відноситься до жодної із шедул.

8.Який вид податку передбачає скидки і пільги?

А. прибутковий податок;

Б. корпоративний податок;

В. податок роялті;

Г. податок на спадщину.

9.Що таке корпоративний податок Великобританії?

А. вид податку пов'язаний з принципом оподаткування з умовним нарахуванням, який застосовується при взаємодії стягнення податку з компанії як з юридичної особи з прибутковим оподаткуванням дивідендів її акціонерів;

Б. податок на прибуток компанії від комерційних операцій та інших доходів після зменшення валового доходу на величину передбачених законом відрахувань і податків;

В. податок сплачуваний підприємствами, які використовують мінеральні ресурси, оскільки всі права на них у Великобританії належать короні;

Г. платіж, який сплачує підприємство на виплату пенсій та соціальної допомоги.

10. Яка ставка прибуткового податку з корпорацій у Великобританії?

А. 19%;

Б. 25%;

В. 31%;

Г. 33%.

11.На які частини ділиться корпоративний податок ?

А. пропорційний та основний;

Б. прогресивний, регресивний та пропорційний;

В. авансовий і основний податок;

Г. корпоративний податок на частини не ділиться.

12.Що таке податок роялті?

А. так званий церковний податок;

Б. податок сплачуваний підприємствами, які використовують мінеральні ресурси, оскільки всі права на них у Великобританії належать короні;

В. податок, який ґрунтується на відшкодуванні збитків, які будь-яка господарська діяльність наносить навколишньому середовищу, а також на використанні платниками комунальної інфраструктури.

Г. податок, що сплачуються з окремих видів майна (земля, будівлі) з розрахунку, в основі якого лежить не дійсний, а передбачуваний прибуток.

13.Яка ставка роялті для нафтовидобувних компаній від вартості нафти на місці видобутку?

А. 75%;

Б. 12,5%;

В. 16%;

Г. 17,5%.

14. Коли ставка податку на спадщину становить 0%?

А. вартість дарування до 150 тис. фунтів стерлінгів;

Б. вартість дарування не більше 250 тис. фунтів стерлінгів;

В. коли після смерті спадкодавця пройшло 7 років;

Г. податок на спадщину завжди справляється за ставкою 40%.

15. На скільки класів поділяються суб’єкти, які сплачують платежі на соціальне страхування?

А. 2;

Б. 3;

В. 4;

Г. 6.

16. Які особи відносяться до 1-го класу?

А. особи, які не перебувають у відношеннях найму;

Б. непрацюючі;

В. особи, які мають надвисокі доходи;

Г. особи найманої праці та їх роботодавці.

17. Основна ставка ПДВ у Великобританії?

А. 20%;

Б. 17,5%;

В. 17%;

Г. 9%.

18. На які послуги поширюється ставка ПДВ 8%?

А. постачання продуктів харчування до дитячих навчальних закладів;

Б. друк книг та журналів;

В. продаж золота та цінних паперів;

Г. послуги по постачанню палива та електроенергії підприємствам та організаціям комерційного характеру.

19.Що таке муніципальний податок?

А. податок, який справляється з власників і орендарів нерухомого майна, вартість якого оцінюється 1 раз на 10 років та в залежності від кількості членів родини проживаючих за однією адресою;

Б. податок на прибуток компанії від комерційних операцій та інших доходів після зменшення валового доходу на величину передбачених законом відрахувань і податків;

В. податок сплачуваний підприємствами, які використовують мінеральні ресурси, оскільки всі права на них у Великобританії належать короні;

Г. так званий церковний податок.

20. Головний орган Великобританії, що регулює податкові питання?

А. Канцелярський суд;

Б. Апеляційний суд;

В. Управління податкових зборів;

Г. Міністерство доходів та зборів Великобританії.


5336599061957082.html
5336653754606510.html
    PR.RU™